HUDESK
Újdonság! Saját termesztésű erikák és csarabok  ♦  Díszfüvek nagy választékban  ♦  ÚJDONSÁG: Háztartási cikkek  ♦   Új szobanövények érkeztek!  ♦ Termő konténeres gyümölcsfák 30 % kedvezménnyel!  

Jogi nyilatkozat

Eladó , szolgáltató adatai:

Dzsungelország Kft.  Kiváló Kertészeti Áruda
Székhely:  9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 27.
Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kőris u.2-4
A céget képviseli: Klenner István
Telefon: Hétfőtől -Péntekig: 10-16 óráig 06/20 9459-858
Kapcsolat: info@dzsungelorszag.hu
Adószám:11812111-2-08
Bankszámla szám: 59500155-10017856-00000000
Cégjegyzékszám:08-09008047


Általános tudnivalók, feltételek

Regisztráció

Ha rendelést kíván leadni , előzőleg - egyszeri alkalommal - a regiszráció kitöltése kötelező. .A regisztárcióval a vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési feltételeket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja. A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában jognyilatkozatnak minősül . A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A hibás vagy hiányos adatokkal való regisztrációt minden esetben érvénytelennek tekintjük.

Árak

Áraink tartalmazzák az általános forgalmi adót és csak a csomagküldésben ( onlinevásárlás esetén) érvényesek.

Rendelés:

Az info@dzsungelorszag.hu E-mail címen rendelheti meg a vásárló a kiválasztott árukat.  A rendelésről minden esetben megerősítő levelet kapnak vásárlóink, melyről visszaigazolást kell küldeni, ezután kapja meg a vásárló a rendelés visszaigazolását, mi pedig a rendelést.

Érvényes rendelés:

A rendelés akkor tekinthető érvényesnek ha a regisztrációs oldalon minden adatot kitöltött. Ekkor a visszaigazoló levélben a megrendelt termékek  (alatt vagy fölött) látható egy telefonszám és a pontos szállítási , számlázási cím. Kérjük, nézze meg a visszaigazoló levelet , mert azon adatok alapján szállítjuk az árut.

Érvénytelen rendelés:

Ha pl. hiányzik a pontos szállítási cím, akkor a rendelés automatikusan törlésre kerül. A regisztrációs oldalon megadott adatokat bármikor javíthatja , módosíthatja , ha belép oldalunkra a "Személyes adatok" linkre kattintva. A hiányos adatokkal leadott rendelést az adatok javítása után mindíg meg kell ismételni.

Minimális rendelési érték: 5000 Ft

Csomagszállítás a Magyar Posta Zrt. Magyarország területén

A csomagok kiszállításához a Magyar Posta Zrt. csomagszállítási  szerződéskötés nélkül kézbesíti Önnek a csomagot. A szállítást a Magyar Posta Zrt. kizárólag munkanapokon végzi. A szállítás napján a konkrét időpont nem meghatározható.

Sikertelen kézbesítés esetén :

Sikertelen kézbesítés esetén a Magyar Posta Zrt. munkatársa értesítést hagy a megadott címen, melyben feltünteti az elérhetőséget.

Szállítási költség:

Kisebb értékű küldemények feladási díja 20 kg-ig 1620,- Ft, illetőleg 10.000,- Ft felett 1980,- Ft, melyet a kiállított számla tartalmazni fog (az áru értéke és szállítási költség).

A Magyar Posta Zrt. Belföldi szolgáltatások csomag díjjai:

A feltüntetett árakat csak előzetes telefonos vagy e-mail -ben küldött egyeztetés után tekintjük érvényesnek!

Csomag és expressz termékek

Időgarantált csomagok 0-30kg                              2 napos időgarancia

Prémium Csomag  1980 Ft (alapdíj)                       A legtöbb különszolgáltatást tartalmazza

Kényelem csomag  1800 Ft (alapdíj)                      Akár esti és szombati kézbesítés

Egyedileg kezelt csomag  1800 Ft (alapdíj)          Törékeny vagy sérülékeny küldeményekhez

Üzleti csomag   1620  Ft (alapdíj)                             Kisebb értékű küldeményekhez

MPL Futárszolgálat távolsági szállítás  (autós) 2700 Ft +120 Ft/km (oda vissza útra értendő) Országos aznapi kézbesítés

Belföldi Postacsomag Standard  830 Ft                   Gépi feldolgozásra alkalmas

Belföldi Postacsomag nem Standard  1360 Ft        Gépi feldolgozásra nem alkalmas

A szállítás kizárólag munkanapokon történik pontos időmeghatározás nélkül, 8-16 óráig !

A lehető legtöbb növényt egy csomagba teszünk , de csakis annyit , amennyi törés és sérülésmentesen biztonságosan szállítható.

Fizetés:

Az áru átvételekor készpénzben történik!

A kiállított számla a csomag küldés árát és az áru értékét tartalmazza!

A szerződés hatálya:

A szerződés a rendelés érvényesítésével , megerősítésével lép hatályba, ha hibamentesen regisztrált a vásárló és a kiszállítással zárul le.

A szerződés semmisnek tekinthető akkor , ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy a megjegyzés rovatban nem teljesíthető a kérés.

A visszélések elkerülése végett a Dzsungelország Kft. fenntartja a jogot , hogy feltételekhez kötve (     ) vagy ne szolgálja ki azon vásárlókat , akik nem tartják be a vásárlási szerződésben foglaltakat.

Szavatosság:

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság (Ptk. 305-311.§). A hibás teljesítésért teljes felelőséget vállalunk !A csomagoláskor kollégáink körültekintően ellenörzik a számlán szereplő és a csomagba kerülő termékek egyezőségét.

A megrendelő lapon minden megrendelt  terméket tételesen feltüntetünk.

Az  elállás joga:

A törvény szövegét , itt elolvashatja

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a.) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre;
b.) automatából történő értékesítésre;
c.) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;
d.) az építési szerződésre;
e.) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f.) az árverésen kötött szerződésre.
(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. §
(1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a.) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b.) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c.) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d.) szükség szerint a szállítás költségéről;
e.) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f.) az elállás jogáról (4-5. §);
g.) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h.) az ajánlati kötöttség idejéről;
i.) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. §
(1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:
a.) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b.) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c.) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
d.) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. §
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a.) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b.) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
c.) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d.) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e.) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f.) szerencsejáték-szerződés esetében.
6. §
(1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.
7. §
(1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. §
(1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. §
(1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. §
A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.
11. §
(1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
12. §
(1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik , valamint a termékek visszajuttatásának költsége a vevőt terheli!

Adataink védelme

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.1992. évi lxIII. Törvény szövege a személyes adatok védelméről és a közérdekü adatok nyilvánosságáról a következő oldalon elérhető:

     http://complex.hu /kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm

Aktuális

Magyar gyümölcsök Március Alaknövények
Őshonos gyümölcsfák
okt.20-tól
Megálmodtuk, kiviteleztük,
elismerték !
Minimalizmus
a kertben
Tovább>> Tovább>> Tovább>>

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat

Tel.: +36 96 566 118
Fax: +36 96 566 120
info@dzsungelorszag.hu

Nyitva tartás:

január-február
H-P 8-16 óráig
Szo 8-14 óráig
vasárnap zárva

március-május
H-P 8-18 óráig
Szo 8-18 óráig
vasárnap zárva

június-november
H-P 8-18 óráig
Szo 8-14 óráig
vasárnap zárva

december 1-december 24
H-P 8-18 óráig
Szo 8-18 óráig
vasárnap 8-12 óráig

Kerti napló

IdőjárásKLertpont partner

Lechuza